štvrtok 28. apríla 2016

Deň Zeme - Deň Zelených škôl 2016

Tohtoročný Deň Zeme sa v našej škôlke odlišoval od predchádzajúcich ročníkov. Rozhodli sme sa, že tento rok vyjdeme za brány škôlky a okrem zábavy, urobíme niečo aj pre naše okolie. 
A tak sme zorganizovali dobrodružnú cestu okolo rybníka Pod Rybou.
Vystrojení mapou...
 
...sme došli k  zastávke prvej - Prameň Pod Rybou.
 
 
 Zastávka druhá: Zachráňme rybku
 
 
  Kľukatá cestička popri vode nás doviedla až k...
 ...zastávke tretej - U Žabky prievozníčky...
 
 ...kde na deti čakala cestička odvahy ponad vodu...
 
 ...až ku Lesným vílam.
Po prúde rieky postupujúc, došli sme až k zastávke predposlednej - Hádanka od Hrona...
 
 
 
 ...kde čakala stará vŕba.
 
 Odmena za odvahu bola mokrá - hry s vodou deti vždy ocenia.
 
 
 
 A ocenili aj použité knihy, ktoré si odnášali domov a dali im tak druhú šancu.
 Tešíme sa na Deň zelených škôl 2017!

Za krásne fotografie a dokumentáciu Dňa Zeme ďakujeme Tomášovi Golhovi.

nedeľa 24. apríla 2016

SADÍME, SEJEME, GAZDUJEME

Tešila sa mrkvička:
„Oj, už nie som maličká!“
Hrášok rástol, dostal puky,
z pukov kvety, z kvetov struky.
Šepkala si kapustička:
„Stučneli mi obe líčka!“
Ján Andel
Biozáhon v škôlke pomaly ožíva. 
Aj vďaka šikovným  a pracovitým ručičkám našich detí.

 
 
 


štvrtok 14. apríla 2016

VYPLETÁME

Takáto viedla cesta k vypletanej obrube vyvýšeného záhona v našej škôlke.  
Pri neďalekej rieke Hron sme objavili spílenú vŕbu...
 
 
 
 
 
 
 
 ...a takto sme z nej prútiky odnášali.
 Po slávnostnom "odzimovaní" záhona...
 
 
  ...sa takto plôtik rodil.
Výsledok.

BIOZÁHON 

...časť prvá...

Tento rok sme sa rozhodli, že v našej škôlke si vytvoríme tzv. biozáhon. Čo to vlastne je? Môžeme povedať, že biozáhon je:
  • kompostovisko“, na ktorom pestujeme zeleninu
  • vyvýšený záhon – široký a vysoký tak, aby sme ho mohli ľahšie obrábať aj bez nadmerného zohýbania
  • v našom biozáhone využijeme všetok organický odpad zo záhrady
A takto prebiehala realizácia:
Už počas jesennej brigády sme si vytvorili jadro biohriadky z kompostu, dreveného odpadu, či trávy, ktoré sme ukladali do vyhĺbenej ryhy. Takto pripravený záhon sme zazimovali.
 
  
 
 Po slávnostnom odložení zimného kabáta...
...sme vyplietli okraj vyvýšeného záhona...
...a začali sadiť a siať...