piatok 19. februára 2016

VÝROBA EKOLOGICKÉHO ČISTIACEHO PROSTRIEDKU

Spolu s deťmi z včielkovej triedy sme si z octu a vody vyrobili čistiaci prostriedok šetrný k prírodnému prostrediu.


Vykasali sme si rukávy... 


... a vyskúšali sme jeho čistiacu silu v praxi :)
štvrtok 4. februára 2016


SNEHOMERNÁ LATAV januári sme využili snehomernú latu nainštalovanú v areáli ekoučebne 
a snažili sme sa s deťmi odmerať výšku snehu.