nedeľa 27. apríla 2014

 VČELÁRSKY NÁUČNÝ CHODNÍK

Pod týmto názvom sa rozumie chodník v SOŠ na Bánoši, kde sa deti z včielkovej triedy zoznámili

so životom včiel a s produktami, ktoré sú dôležité pre naše zdravie. O našich malých škôlkárov sa

starali ujovia včelári z tejto školy, ukázali im výrobu včelieho plastu a nechýbala ani sladká

ochutnávka. Aj takouto formou sa priblížili k poznávaniu okolitej prírody.







                                         

pondelok 14. apríla 2014

NÁVŠTEVA Z RYBNÍKA

S príchodom jari sa aj deti v našej škôlke pustili do objavovania prebúdzajúcej sa prírody. 
Verili by ste, že táto krásna žabka je ropucha? Pretože má na tele veľa zelených škvŕn, dostala názov ropucha zelená. Je veľmi užitočná, lebo sa živí červami, slimákmi a hmyzom a tak zabraňuje ich premnoženiu. Tu si môžete vypočuť, ako sa ozýva v prírode.
Ropucha je živočích, ktorého sa nemusíme báť, ale ho máme chrániť. A to deti z našej škôlky už vedia - pozrite sa sami.
  

 



sobota 5. apríla 2014

POZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU

Do ekoučebne  Zámoček nám tento školský rok pribudla nová zbierka - zbierka minerálov, hornín a skamenelín. Chceli by sme, aby deti poznávali, že aj neživá príroda je zaujímavá a budovali si k nej vzťah aj touto cestou.


Deti z triedy motýlikov sa prostredníctvom jednoduchých pokusov učili, ako rozoznávať vápenec a kremeň:

Volajú ma kremeň, tvrdý som jak remeň.
Do skla čiarku urobím, v citróniku nešumím.  

Vápenec som šumivý, ale sklo ma rozdrví.
Citrónik ja nemám rád, lebo ma chce rozpúšťať.


 


   

 


 


štvrtok 3. apríla 2014

BURZA KNÍH A HRAČIEK


...knižku, hračku, pohľadám,
s kamarátom vymieňam....


Burza kníh a hračiek patrí k obľúbeným tradičným akciám v našej škôlke. Tento rok sa uskutočnila v mesiaci marec, ktorý je venovaný knihám. A opäť bolo z čoho vyberať.