nedeľa 28. apríla 2013

Výstava k environmentálnemu výučbovému programu "Čo sa v lese ukrýva?"

V týždni 22. - 26. 4. sa deti z Mravčekovej triedy zúčastňovali výučbového programu, ktorý bol zameraný na prioritnú tému Odpady. V rámci programu absolvovali viacero aktivít, kde rozširovali svoje vedomosti o prírode, zručnosti triedenia predmetov, ktoré do prírody patria, a ktoré v nej neradi vidíme. 
Edukačné aktivity o prírodnom prostredí boli vyučované zážitkovou formou, prostredníctvom metódy dramatizácie, výtvarných i iných praktických aktivít. 

Hra na potravinový reťazec, kde sa deti na chvíľku stanú predátormi i korisťami...
Vypracúvanie pracovných listov.
Na začiatku programu bola takáto myšlienka: 
Deti poznajú z kníh, rozprávok a filmov krásnu prírodu. Je však naozaj taká? Je naozaj bezpečným domovom pre zvieratká a cenné rastlinky? 
Deti už poznajú blízky lesík na konci sídliska pod vrchom Urpín, kam chodievajú na vychádzky. Naposledy sme cestou našli veľa odpadkov po výletníkoch. Vrece, do ktorého deti vyzbierali fľaše, plechovky, sáčky, obaly od sladkostí a rôzne iné predmety, ktoré do prírody nepatria, bolo ťažké aj pre pani učiteľky... Pozreli sme sa sem preto znova na jar a tentokrát sme deti nenechali len anonymne zbierať smeti po neporiadnikoch, ale formou výstavy upozorňujeme aj verejnosť na to, že odpad nepatrí do zdravej prírody.

Fotografie z výpravy do lesa si môžte prezrieť tu.


Stonožka pod "drobnohľadom".
Preťahovanie lanom - ktoré družstvo je už na zemi?  :)
Niektoré fotografie, ktoré zachytávajú "čistotu" v lese sú tu. (fotografie fotili deti).


Aby naše čistenie lesa, ani takéto fotografie nezostali nepovšimnuté, vytvorili sme výstavu detských prác s informáciami pre rodičov i verejnosť v ekoučebni Zámoček. Srdečne vás všetkých pozývame! 

Deň Zelených škôl

Naša škôlka sa aj v tomto roku zapojila do osláv všetkých Zelených škôl. S programom, ktorý pre deti, rodičov a priateľov školy pripravili naši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sme sa predstavili symbolicky na medzinárodný Deň Zeme 22. 4.

Pani kuchárka si pripravila bylinkovú čajovňu, 
oddaná mamička p. Barková vítala deti v 
stánku s herbármi a voňavými bylinkami. 

Učenia chtivé deti si mohli svoje vedomosti odskúšať v pracovných listoch, ktoré pre ne pripravila mamička p. Iľkaničová. Prinesené bylinky a jedlé rastlinky si mohli rodičia s deťmi zasadiť v rozšírenom bylinkovom záhone, muškáty na okná zas do truhlíčkov - aby bolo v škôlke farebnejšie :)

V Zámočku prebiehal workshop pletenia košíkov z odpadových
materiálov - novinových šúľkov, celé to mala pod palcom
mamička p. Sirági. 
Deti si mohli vyskúšať nové prvky senzória - cestu odvahy, zvonkohru i pohyblivú kladinu.Do areálu pribudla i novučičká oficiálna informačná tabuľa, ktorá rodičom i okoloidúcim vysvetľuje, čo, kde a prečo je v škôlke Zelený areál a ekoučebňa Zámoček.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru, ktorú sme v tento slnečný jarný deň vykúzlili. Ďakujeme, že venovali svoj čas a energiu oslavám Dňa Zeme i našej Zelenej školičke :) 

utorok 16. apríla 2013

Škôlka sa prebúdza

    Konečne prišla jar a môžme sa vrhnúť do práce! Za tých pár slnečných dní sme už odmakali zopár menších a 2 väčšie brigádky. Vypratali sme so Zámočku sklad dreva, ošetrili sme vplyvom vlhka vzniknuté plesne na drevených trámoch, namaľovali sme zvyšné palice na "zvonkohru" - už je z nich pekná pestrofarebná kopa, treba ich ešte navŕtať, natiahnuť lano a zavesiť. Zavesením inštalujeme i vrecia naplnené slamou, ktoré budú slúižť ako prvok na cvičenie rytmu, či na vybíjanie prebytočnej energie.

S prvkami do senzória pomáhali i šikovné decká zo susedstva, ktoré sa sem
plánujú chodiť hrávať.
"Zvonkohra" už visí...
Pre ľahší pohyb aj najmenších detí sme vyrobili oblé drevené schodíky ku všetkým vchodom do Zámočku, treba ich ešte natrieť proti škodcom i oderu.

Nové zaoblené schodíky, aj pre tie najmenšie deti. 
Vyrobili sme drevené sedenie v podobe prenosných zabrúsených "klátikov", v niektorých sa nám už podarilo zapíliť zárezy, ktoré slúžia na ľahšiu manipuláciu s klátikmi. Doopravili sme praskliny, ktoré v hlinenej stene vznikli prirodzene počas zimných mrazov, vyčistili sme zablatené fľaše, takže detičky majú rôznofarebné priezory "z domu do záhrady", a slniečko nimi krásne presvecuje.

Školáčka Linda sa rada vracia do svojej starej škôlky
a rada pomôže aj pri špinavej práci.
Deti sa jednoducho radi "zamažú"...
   Kopu nepotrebnej hliny sme previezli na slniečkom presvietené miesto tak, aby sa doň v krátkej budúcnosti zakomponovala staršia šmýkačka zo zadného dvora, ktorú týmto spôsobom "zrecyklujeme". Tu je inšpirácia z Islandu:


    Do záhrady pribudla aj hojdacia kladina na rozvoj hrubej motoriky detí. Záhony, ktoré už dostávajú novú podobu "kľúčovej dierky" podľa zásad permakultúrneho dizajnu záhrad, sme pripravili pre nové bylinky, ktoré si už o pár dní budú môcť detičky s rodičmi samy zasadiť... Skalničky na zelenej streche rastú bujne aj po zime, veľmi sme sa tomu potešili :)

Pani učiteľky si opäť odpracovali kus ťažkej roboty. Minuloročný záhon
sa poriadne rozrástol, rozhodli sme sa pre väčšiu plochu. Takto vzniká..
   
Vynovený záhon tvaru kľúčovej dierky. Vnútri vchod do centra záhonu ako
prvok permakultúrneho dizajnu záhrady. Umožní deťom ľahšie zbierať plody
záhonu bez vstupovania na pôdu. 
Všetky zvyšné práce chceme dokončiť do Dňa Zelených škôl (u nás v MŠ sa koná 22.4.), aby sme vás, rodičov, deti i priateľov školy mohli privítať v upravenom a sfunkčnenom priestore.