streda 23. mája 2012

Ekoučebňa Zámoček X. - Strecha

Posledné dva týždne v máji pokračuje dokončievanie strechy a zavetrovanie stavby proti bočným vetrom. Ak máte chuť, môžete nám pomôcť. Takmer denne od 17:00 do 20:00...

Na streche
Rozmeriavanie - 2/3 roboty

Kvitnúci bylinkovo-zeleninkový záhon
Kto z koho

Zavetrovanie, ktoré zakryje z veľkej časti neskôr hlina
Pamäť tvorby

pondelok 21. mája 2012

Ekoučebňa Zámoček IX. - Drevostavba pokračuje

Tesárske práce na ekoučebni stále pokračujú, spolu s tesárom sa nám podarilo vztýčiť celú stavbu a osadiť hlavné krokvy, zostáva nám po večeroch robota na dokončievaní krovu, debnenia strechy a podlahy a dovetrenia stavby.

Krása ručnej práce
Pomoc otcov Dušana a Jana
Roboty sa nebáli chopiť aj ženy

Prvé stojky, prvé trámy

Dumanie nad uložením trámu

Strecha sa rodí

Príprava usadzovacieho lôžka pre guľatý trám

Prvé krokvy

Zdeno nám múdro pomohol

Ukladanie krokiev

Hokej Slovensko-Česko v priamom prenose na stavbu

Západ slnka nad skoro hotovou strechou

Počet nezhltnuteľných kociek pre deti sa rozšíril

Toto drevo ešte pôjde do stavby

Krov

Po týždni výdatných tesárskych prác
utorok 15. mája 2012

O projekte "Zámoček, zámoček, kto v tebe býva?"


Aby sme návštevníkov blogu, ktorí nemusia vedieť, o čo ide, oboznámili so zámerom a celej idey projektu, vznikol takýto príspevok: 

Naša materská škola - MŠ Na Starej tehelni 7 v Banskej Bystrici - sa v novembri 2011 zapojila do grantového kola Pomáhame vyrásť, ktoré vyhlásilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci so spoločnosťou IKEA Bratislava.

Prostriedky získané z grantového kola v súčasnosti aj čerpáme na realizáciu podporeného projektu „Zámoček, zámoček, kto v tebe býva?“. Dostali sme možnosť vybudovať edukačno-herný priestor v areáli našej MŠ. Priestor bude pozostávať z rozprávkovej stavby, akéhosi ekoaltánku – Zámočku – vybudovaného z prírodných materiálov – drevo, hlina, slama, so „zelenou“ strechou, ktorý nie je len jednovýznamovou atrakciou na školskom dvore, ale ponúkne priestor na výučbu environmentálnych aktivít, hry a aktívny i pasívny oddych dieťaťa počas pobytu vonku. V jeho okolí vybudujeme bylinkový záhon, ktorý už začali realizovať a o ktorý sa budú starať samy deti. Medzi domček a porast plánujeme osadiť „rytiersky chodník“ na rozvoj senzo-motorických schopností a tým posilniť „rozprávkovosť“ stavby. 

V domčeku plánujeme osadiť priamo do omietky tabuľu na kreslenie kriedou, okrúhly stôl a „klátiky“ na sedenie, prípadne lavicu z hliny. V domčeku nie je potrebné kúrenie, lebo má dobré termoizolačné vlastnosti, a okrem letných mesiacov sa v nom bude dať fungovať aj v jarných a jesenných mesiacoch. 

Hlineno-slamené stavby majú kvantum pozitívnych vlastností, medzi ktoré bezpodmienečne patrí zdravá mikroklíma, nezávadnosť použitých materiálov, ktorá je pre najmenších tak dôležitá...

V projekte Zámoček teda uplatníme holistický princíp, na ktorom práve je založený proces Zelenej školy. Orientuje sa na príčiny, zmysel a súvislosti medzi jednotlivými zložkami, ktoré tvoria komplex.

Zámoček by mohli využívať všetky deti zo škôlky/všetky vekové skupiny, pretože areál školy sa z troch funkčných častí rozšíri na štyri, čo je počet tried MŠ, pričom triedy môžu v areály školy cirkulovať a po vzájomnej dohode vyučujúcich využívať revitalizovaný areál so Zámočkom.

Ako škola tým zároveň demonštrujeme na príklade tejto stavby potrebu trvaloudržateľného rozvoja a architektúry v dnešnej modernej spoločnosti. Keď môžme rozvíjať počítačovú gramotosť už v MŠ, prečo by sme sa nemohli zaoberať aj vážnejšími a rovnako praktickými problémami modernej doby.

Na stavbe Zámočku sa od 20. 4. 2012, kedy boli práce zahájené slávnostným výkopom, zúčastňujú deti, rodičia, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy, laická i odborná verejnosť, kvôli ktorým tiež tento blog vznikol. Koordinátorom projektu som ja, Martina Kupcová, učiteľka v tejto materskej škole a technickým a všepraktickým garantom projektu je Peter Šaman Coch, nadšenec alternatívnych stavieb a otec Šimonka navštevujúceho našu materskú školu. Zaviazali sme sa projekt zrealizovať do konca júna 2012.


Viac o materskej škole nájdete na www.msbzuco.webnode.sk.


Ekoučebňa Zámoček VIII. - Drevostavba

V utorok 15.mája sme začali so stavbou nosnej konštrukcie z dreva. Hlavným tesárskym majstrom je Ivan Farárik pochádzajúci z Banskej Bystrice, aktuálne pôsobiaci v Banskej Štiavnici a Modre.Po prvom dni máme vymeraný a zaplátovaný základový veniec, do ktorého sa bude osádzať podlaha a nosné stojky.

Najprv celta aby náradie nezmoklo
Začíname
Kafé ala škôlkárske časy s prevareným mliečkom
Ako to bude vyzerať

Spolupráca viacerých generácií

A tááákýto domček postavíme

Na sklonku dňa sa na našu robotu usmialo slnko

Majster tesár v akcii

Po prvom dni

Bezpečné neprehltnuteľné kocky pre deti

nedeľa 13. mája 2012

Ekoučebňa Zámoček VII. - rodičovská brigáda

Priviezli nám stojky a väzné trámy

V sobotu 12.mája sme pripravovali základ na tesárske práce

Kosenie

Odkôrňovalo sa vo veľkom

Časť pomocníkov

Po 11:00 sme si naladili priamy prenos hokejového stretnutia Slovensko-Bielorusko a bolo nad čím sa radovať

Deti testujú pôdorys altánku

Upravený a osadený pôdorys a základ altánku

Relax po výdatnej práci

piatok 11. mája 2012

Ekoučebňa Zámoček VI. - prvé práce

Slávnostný výkop ako spustenie stavby ekoaltánku počas Dňa Zeme 2012.

Dňa 4.mája sme mali výdatnú pomoc z radov erazmákov - zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na VŠ v Banskej Bystrici v rámci projektu Social Erazmus

8 študentov sa ledva pomestilo na pôdorys altánka


Hĺbenie základových dier v sutine na bývalom mieste bazénu

Riaditeľka Erazmus BB Kiara sa ponáhľa pomôcť svojim zverenom

Okrem erazmákov nám pomáhalo aj niekoľko rodičov

Jeden z erazmákov je skautom - konkrétne z Peru


Dno základu - základ bazénu

Vysypávanie a spevňovanie základových jám dusaním - kameňmi a makadamom

Ďakujeme za výdatnú kopáčsko - sypársku pomoc